EN


Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek 

+420 605 155 157
sladek.oldrich@gmail.com

2006 – 2010
2010 – 2013

2009 - 2014

2008
2009
2010 - 2011 
2011 - 2013 

 

bakalářské studium - ČVUT v Praze Fakulta architektury
magisterské studium - ČVUT v Praze Fakulta architektury
diplomní projekt v atelieru prof. Ing. Akad. arch. Aleny Šrámkové
bakalářské studium - VŠUP, Atelier K.O.V. u Evy Eisler

Šrámková Architekti s.r.o.
John Eisler architects
třiarchitekti
AOC Ondřeje Císlera
externě pro Huť architektury Martin Rajniš

publikace

Hradčanská 150m
Sedm let K.O.V.

ISBN 978-80-903826-6-4
ISBN 978-80-86863-81-8